Życzenia

Szanowni Państwo,

z okazji zbliżających się wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt, natchnionych duchem wzajemnego zrozumienia, szacunku i miłości. Niech ten najbliższy czas pozwoli na odpoczynek w gronie najbliższych a Nowy Rok 2017 przyniesie spełnienie wszystkich najskrytszych marzeń i planów.

Do siego roku! 🙂

Jak uzyskać alimenty na dziecko od Państwa – kilka słów o funduszu alimentacyjnym.

Czasami dzieje się tak, że pomimo uzyskania korzystnego dla nas rozstrzygnięcia w sądzie, nie możemy skutecznie ściągnąć alimentów od osoby zobowiązanej. Sytuacja komplikuje się w szczególności, gdy środki te są dla nas niezbędne i bez nich nie jesteśmy w stanie zapewnić dziecku środków utrzymania i wychowania. Wówczas, jeżeli spełniamy ustawowe kryteria z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1359), możemy skorzystać z pomocy Państwa.

Czytaj dalej

Rozwód a kredyt hipoteczny

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy, o ile małżonkowie nie postanowią zawrzeć np. intercyzy, a poprawniej pisząc umowy majątkowej małżeńskiej. Żyjąc w zgodzie w małżeństwie, kiedy wszystko układa się po myśli każdego małżonka, małżonkowie postanawiają zaciągnąć wspólny kredyt. Wszak nic nie cementuje związku bardziej niż kredyt właśnie… Oczywiście raty są terminowo spłacane, nie ma żadnych zaległości itp.

Czytaj dalej

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Na pierwszy rzut oka alimenty kojarzą się z niepełnoletnimi dziećmi które nie są w stanie utrzymać się same, pozostają pod opieką jednego z rodziców, często pochodzą z rodziny gdzie rodzice rozwiedli się lub pozostają w faktycznej separacji. Wówczas powodem w sprawie jest przedstawiciel ustawowy dziecka działający w jego imieniu. Natomiast zapomina się, że alimentów mogą dochodzić również dzieci które osiągnęły pełnoletniość (wówczas to one są powodem w sprawie), ale pod pewnymi warunkami, o których przeczytasz poniżej.

Czytaj dalej

Alimenty bez rozwodu

W ostatnim czasie spotykam się z zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania alimentów bez rozwodu. Jeżeli Ciebie również interesuje ten temat, zapraszam Cię do kontynuowania lektury tego wpisu, z którego dowiesz się czy alimenty bez rozwodu są możliwe. Masz problem z napisaniem pisma do sądu? skorzystaj z naszej pomocy prawnej.

Czytaj dalej

Pozew o rozwód – wzór

Zasadniczą kwestią pojawiającą się po podjęciu decyzji o rozwodzie jest to jak taki pozew powinien wyglądać. Oczywiście w Internecie można znaleźć liczne wzory, podpowiedzi i wskazówki, ale są pewne podstawowe elementy na które trzeba zawsze zwrócić uwagę. Pamiętajmy, że często wzory pism procesowych zamieszczane w Internecie są ogólne i musimy dostosować je do swojej sytuacji, zdarza się także, że zawierają one błędy których nie powinniśmy powielać.

Czytaj dalej

Orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka – zagadnienia podstawowe

W toku postępowania rozwodowego, sąd bada czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia, jednak na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (art. 57 k.r.o.). Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, kluczowym elementem w toku procesu jest ustalenie przez sąd czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Pomiędzy takim postępowaniem małżonka i rozkładem pożycia małżeńskiego musi zachodzić związek przyczynowy.

Czytaj dalej

Intercyza – czyli rozdzielność majątkowa cz. I

Narzeczeni stają często przed dylematem czy nie rozsądnie byłoby zawrzeć intercyzę. Powodem do takich przemyśleń mogą być np. kłopoty finansowe przyszłego męża czy żony, widmo komornika, ryzykowna działalność gospodarcza itp. Zdarza się również, iż taka decyzja podejmowana jest za namową majętnej rodziny jednej ze stron. Ale czy jest to potrzebne?

Czytaj dalej

Jakie znaczenie ma wina przy rozwodzie?

Często podczas pierwszych konsultacji w sprawach rozwodowych pada pytanie czy rozwodzić się z orzeczeniem o winie czy bez, jakie będzie to miało skutki na przyszłość? Oczywiście pierwsza zasadnicza różnica to czas trwania procesu rozwodowego. Zakładając brak porozumienia małżonków czy to w kwestii winy w rozkładzie pożycia czy jej braku, postępowanie będzie długie i zazwyczaj burzliwe. Strony muszą nastawić się na rozbudowane postępowanie dowodowe, zwłaszcza w zakresie przesłuchiwania świadków mających wiedzę na temat sytuacji małżeńskiej Stron. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem, porozumienie małżonków prowadzić może do zakończenia nieprawomocnie sprawy już na pierwszej rozprawie (o ile obie Strony stawią się na pierwsze posiedzenie i nie zmienią zdania).

Czytaj dalej

Aktualności