Alimenty na dziecko tylko przed sądem?

Zasadniczo pierwszą myślą jaka pojawia się u rodzica, przy którym dziecko zostaje po rozstaniu jest kwestia alimentów na nie. Pomijam fakt ewentualnego rozwodu i ustalanych w jego toku alimentów. Oczywiście można złożyć pozew o alimenty w imieniu małoletniego dziecka (pozew zwolniony jest z opłaty sądowej), ale warto rozważyć rozwiązanie pozasądowe. Rodzice mogą bowiem podpisać między sobą umowę (porozumienie) w którym określą wysokość alimentów, częstotliwość wpłat, termin. Umowa może mieć dowolną formę, ale dla celów dowodowych korzystniejszą będzie forma pisemna (zdarza się, że rodzice wybierają formę aktu notarialnego bądź formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym). Dopiero w sytuacji, gdy zobowiązany rodzic nie wywiązuje się z poczynionych ustaleń, sprawa kierowana jest na drogę sądową. Pamiętajmy, że gdy w grę wchodzą sprawy związane z małoletnimi dziećmi sąd powinien być ostatecznym rozwiązaniem – szybszą formą jest osiągnąć porozumienie, które pozwoli nie tylko zaoszczędzić czas i pieniądze, ale przede wszystkim nie przysporzy nam dodatkowego pola do konfliktu z drugim rodzicem.

Podjąłeś jednak decyzję o konieczności złożenia pozwu o alimenty? Zapraszam Cię do kontaktu z Kancelarią.

Powrót