Sprawy administracyjne

Portrait of a workgroup
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym:

→ o wydawanie zezwoleń, koncesji,

→ pozwolenia na budowę,

→ legalizacji samowoli budowlanej, ochrony środowiska,

→ sporządzamy skargi na bezczynność organów administracyjnych.