Aktualności

Fotowoltaika – słów kilka o umowie dzierżawy gruntu

Ostatnimi czasy popularne zrobiły się panele fotowoltaiczne, czyli inaczej mówiąc panele słoneczne, które montowane są na dachach domów czy też budynkach firm, biurowców itp. Połączenie ekologii z ekonomią, produkcja prądu na własnym podwórku bądź też widmo zarobku przez właściciela gruntu na wydzierżawieniu ziemi pod farmę fotowoltaiczną zyskuje coraz to większe grono zainteresowanych. Z punktu widzenia […]

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy najmu – informacje praktyczne

Mogę śmiało powiedzieć, że niemalże każdy z nas miał do czynienia ze stosunkiem najmu, występując w nim jako najemca, czy też wynajmujący. W Polsce jest to dominująca forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Pomimo, iż najem jest powszechnie znanym stosunkiem umownym to niestety, ale wciąż brakuje świadomości co do tego, jak ważne są zapisy umowne, które pozwalają […]

Czytaj dalej

Klauzula rebus sic stantibus a pozew do sądu

Wszechobecna epidemia koronawirusa, „narodowa kwarantanna”, brak możliwości wykonywania swoich obowiązków umownych lub ich znaczące ograniczenie, zmiana sposobu pracy, wszystko to wpływa na nasze życie i realizowanie zaciągniętych zobowiązań. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Pan Tomasz wynajmuje lokal usługowy i prowadzi kawiarnię w centrum Krakowa. Z dniem, kiedy koronawirus dotarł do Polski i zaczął się rozprzestrzeniać, rząd […]

Czytaj dalej

Koronawirus a realizacja zobowiązań umownych

Obecnie cały świat boryka się z pandemią koronawirusa. Koronawirus przede wszystkim atakuje nasze zdrowie, ale również ma wpływ na globalną gospodarkę, a w konsekwencji i na nasze zobowiązania. Czy koronawirus jako zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne może stanowić przesłankę do rozpoczęcia negocjacji z kontrahentem, przedsiębiorcom z którym przyszło nam realizować umowę w tak trudnym czasie? Oczywiście […]

Czytaj dalej

Alimenty na dziecko tylko przed sądem?

Zasadniczo pierwszą myślą jaka pojawia się u rodzica, przy którym dziecko zostaje po rozstaniu jest kwestia alimentów na nie. Pomijam fakt ewentualnego rozwodu i ustalanych w jego toku alimentów. Oczywiście można złożyć pozew o alimenty w imieniu małoletniego dziecka (pozew zwolniony jest z opłaty sądowej), ale warto rozważyć rozwiązanie pozasądowe. Rodzice mogą bowiem podpisać między […]

Czytaj dalej

Alimenty w Wielkiej Brytanii – jaki urząd jest właściwy?

W związku z dużym odsetkiem Polaków mieszkających w Anglii, rośnie również ilość osób poszukujących możliwości wyegzekwowania alimentów na Wyspach. Do jakiego urzędu udać powinien się rodzic chcący otrzymać należne mu alimenty na dziecko od drugiego z rodziców? Aktem prawnym obejmującym kwestię alimentów na dziecko jest tzw. ustawa alimentacyjna z 1991 r. (Child Support Act 1991), […]

Czytaj dalej

Zadośćuczynienie i jego wysokość

Podstawę prawną dochodzenia zadośćuczynienia w związku z odniesionym uszczerbkiem na zdrowiu stanowi art. 445 § 1 w zw. z art. 444 § 1 k.c. Zgodnie z tymi przepisami przysługuje ono w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności, w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu oraz […]

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie