Odszkodowania komunikacyjne

Miałeś wypadek i poniosłeś szkodę? Zajmiemy się negocjacjami z ubezpieczycielem i zadbamy o to, byś otrzymał pełną kwotę odszkodowania.

 

Zdecydowana większość odszkodowań powypadkowych wypłacanych kierowcom przez ubezpieczycieli jest kilkukrotnie zaniżana.

Dla Ciebie może to oznaczać trudności z pokryciem kosztów napraw i wymiany części, a także – w przypadku szkód osobowych – kosztów leczenia czy rehabilitacji.

W Kancelarii Magdaleny Kowalik zadbamy o to, by nic takiego nie miało miejsca. Przygotujemy dla Ciebie wniosek o wypłatę należności w postępowaniu likwidacyjnym, pomożemy zgromadzić potrzebną dokumentację, podejmiemy negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem. Co ważne, w razie niesatysfakcjonującej decyzji odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowania podmiotu, przygotujemy dla Ciebie pozew o zapłatę z tytułu zadośćuczynienia, renty czy odszkodowania.

 

Z tytułu wypadku komunikacyjnego mogą przysługiwać następujące świadczenia:

 

  • odszkodowania komunikacyjne OC, AC,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • odszkodowanie, w tym za pogorszenie sytuacji życiowej,
  • zwrot kosztów leczenia, w tym: wizyt u lekarzy, leków, kosztów dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji itp.,
  • renta na przyszłość,
  • zwrot kosztów przystosowania mieszkania do osoby niepełnosprawnej z powodu wypadku,
  • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu dla tego, kto je poniósł.

Nasze wartości

Razem znajdziemy drogę do Państwa sukcesu i powodzenia w sprawie.

Jakość
świadczonych usług

PROFESJONALIZM
W OBSŁUDZE KLIENTÓW

RZETELNOŚĆ
W PROWADZENIU SPRAW

Z BLOGA

Zadośćuczynienie i jego wysokość

Odszkodowania komunikacyjne

Podstawę prawną dochodzenia zadośćuczynienia w związku z odniesionym uszczerbkiem na zdrowiu stanowi art. 445 § 1 w zw. z art.