Sprawy cywilne, rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę w postępowaniu sądowym (w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym tzw. EPU), jak również pełnomocnicy biorą udział w negocjacjach, sporządzają projekty ugód i porozumień, opinii prawnych.

sprawy cywilne

 

Świadczymy pomoc prawną z zakresu m.in.:

  • prawa nieruchomości np. spory między współwłaścicielami, roszczenia najemca – wynajmujący (umowa najmu, dzierżawy), bezumowne korzystanie z nieruchomości / lokalu mieszkalnego, ochrona posiadania i prawa własności, w tym eksmisja, zasiedzenie, wpis ograniczonych praw rzeczowych np. służebności, hipoteki (księgi wieczyste)
  • występujemy w imieniu wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości, w szczególności w sprawach o zapłatę w przypadku opóźnień w płatnościach ze strony członków wspólnoty mieszkaniowej
  • prowadzimy windykację należności dla Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców (sprawdź tutaj)