Sprawy cywilne, rodzinne

Jesteś stroną w konflikcie związanym z własnością nieruchomości? Masz problem z odszkodowaniem za naruszenie Twoich dóbr? Pomożemy Ci!

 

Sprawy wynikające z niestosowania się do przepisów prawa cywilnego w codziennym życiu zdarzają się bardzo często. Konflikty związane z nieruchomościami, niewywiązywaniem się z zawartych umów, opóźnienia w płatnościach to tylko niektóre z nich.

 

Kancelaria Magdaleny Kowalik prowadzi sprawy o zapłatę w postępowaniu sądowym (w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, tzw. EPU), a nasi pełnomocnicy biorą udział w negocjacjach, sporządzają projekty ugód i porozumień, opinii prawnych.

 

Świadczymy pomoc prawną z zakresu:

  • prawa nieruchomości np. spory między współwłaścicielami, roszczenia najemca – wynajmujący (umowa najmu, dzierżawy), bezumowne korzystanie z nieruchomości / lokalu mieszkalnego, ochrona posiadania i prawa własności, w tym eksmisja, zasiedzenie, wpis ograniczonych praw rzeczowych np. służebności, hipoteki (księgi wieczyste)
  • występujemy w imieniu wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości, w szczególności w sprawach o zapłatę w przypadku opóźnień w płatnościach ze strony członków wspólnoty mieszkaniowej
  • prowadzimy windykację należności dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Nasze wartości

Razem znajdziemy drogę do Państwa sukcesu i powodzenia w sprawie.

Jakość
świadczonych usług

PROFESJONALIZM
W OBSŁUDZE KLIENTÓW

RZETELNOŚĆ
W PROWADZENIU SPRAW

Z BLOGA

PRAWO UBEZPIECZYCIELA DO KWESTIONOWANIA ZASADNOŚCI ROSZCZENIA NAWET PO WYPŁACIE

Sprawy cywilne

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, iż okoliczność wypłaty przez Towarzystwo Ubezpieczeń kwoty bezspornej w toku postępowania likwidacyjnego nie przesądza jeszcze

Zmarnowany urlop i odpowiedzialność biura podróży

Sprawy cywilne

Mamy czas wakacji, snucia planów o długo wyczekiwanych wyjazdach i wcielania ich w życie. Każdy z nas z niecierpliwością czeka