Wypadek przy pracy

Czy Ty lub Twój krewny miałeś wypadek przy pracy i zostałeś pozbawiony prawa do świadczeń z tzw. ustawy wypadkowej? A może ZUS wydał decyzję gdzie Twój wypadek nie został zakwalifikowany jako wypadek przy pracy z powodu braku protokołu powypadkowego? Nie wiesz czy coś możesz jeszcze zrobić?

Nie wahaj się dłużej tylko zadzwoń i umów się na spotkanie! Razem pomożemy Ci przejść przez formalności, dokonamy analizy faktycznej i prawnej Twojej sprawy tak, abyś wiedział czy przysługują Ci środki prawne by uzyskać odpowiednie świadczenia.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej mogą przysługiwać następujące świadczenia:

  • zasiłek chorobowy
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • zasiłek wyrównawczy
  • jednorazowe odszkodowanie
  • renta z tytułu niezdolności do pracy
  • renta szkoleniowa
  • renta rodzinna
  • dodatek do renty rodzinnej
  • dodatek pielęgnacyjny
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą