Wypadek przy pracy

Miałeś wypadek w pracy? Zostałeś pozbawiony prawa do świadczeń z tytułu ustawy powypadkowej?
Powiemy Ci, co można zrobić!

 

Wypadki przy pracy niestety się zdarzają.W takiej sytuacji poszkodowany powinien mieć zapewnione odpowiednie wsparcie i finansową rekompensatę. Może się jednak zdarzyć, że zostaniesz pozbawiony prawa do świadczeń z tzw. ustawy wypadkowej lub ZUS uzna, że sytuacja, która Cię spotkała nie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy z powodu braku protokołu powypadkowego.

 

Pomożemy Ci w walce o świadczenia, które prawnie Ci się należą. Zajmiemy się  formalnościami, dokonamy analizy faktycznej i prawnej Twojej sprawy, ocenimy, czy masz szansę otrzymać odszkodowanie lub inne formy pomocy.

 

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej mogą przysługiwać następujące świadczenia:

 

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • jednorazowe odszkodowanie,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta szkoleniowa,
  • renta rodzinna,
  • dodatek do renty rodzinnej,
  • dodatek pielęgnacyjny.
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

Nasze wartości

Razem znajdziemy drogę do Państwa sukcesu i powodzenia w sprawie.

Jakość
świadczonych usług

PROFESJONALIZM
W OBSŁUDZE KLIENTÓW

RZETELNOŚĆ
W PROWADZENIU SPRAW

Z BLOGA