Koszty rozwodu – Ile trwa i ile kosztuje rozwód?

W internecie z łatwością można znaleźć informacje o rozwodach, pozwach rozwodowych, wskazówkach dotyczących treści, ale trudniej z uzyskaniem odpowiedzi na pytanie, z którym każdy prawnik prędzej czy później się spotyka:

Ile to będzie trwało i ile będzie mnie to kosztowało, Pani Mecenas?

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że wszystko zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, Twojej sytuacji życiowej, tego czy z małżeństwa są wspólne małoletnie dzieci, jak układa się kwestia kontaktów z dziećmi, ewentualnego zaspokajania potrzeb rodziny, alimentów. Ważne jest także to czy druga strona będzie zainteresowana zakończeniem sprawy w sposób polubowny czy jest nastawiona na konflikt. Oczywiście im więcej czynników spornych pomiędzy małżonkami tym dłuższy rysuje się proces. Sprawę przedłuża także ewentualna opinia biegłych np. psychologów / psychiatrów, wywiad środowiskowy, niestawianie się świadków na wyznaczone terminy rozpraw itp.

Jak do każdej sprawy tak do rozwodu trzeba się odpowiednio przygotować, tak pod względem dowodowym jak i emocjonalnym, bowiem zakładanie sprawy aby przysłowiowo „dać w kość” współmałżonkowi – zdecydowanie odradzam. Decyzja o rozwodzie musi być przemyślana i podjęta w sposób odpowiedzialny.

 

Opłaty sądowe i wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata

Kiedy już podejmiesz decyzję, musisz wiedzieć, że pierwszą opłatą z którą wiąże się sprawa to przede wszystkim opłata sądowa od pozwu (600 zł). W przypadku gdy rozwód zostanie orzeczony na zgodny wniosek stron, sąd zwróci połowę opłaty od pozwu, a koszty zostaną wzajemnie zniesione. Natomiast przy długotrwałym procesie, z ustalaniem winy małżonka, koszty sąd rozdzieli mając na względzie wynik sprawy. Kiedy w sprawie wydawane są przez biegłych opinie sądowe – pojawiają się koszty dodatkowe, których wysokość zależy od rodzaju wydawanej opinii. Gdy będziesz reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata musisz wziąć pod uwagę również jego wynagrodzenie. Stawki pełnomocników są bardzo różne, trudno więc określić jednoznaczną wysokość takiego honorarium. To czy zdecydujesz się skorzystać z pomocy profesjonalisty zależy tylko od Ciebie, ale na pewno pomoże Ci to zabezpieczyć Twoje interesy.

Nie zapominaj także, że jeżeli Twoja sytuacja materialna nie pozwala Ci ponieść kosztów sprawy sądowej możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów procesu oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Powrót