Mieszkam za granicą – czy mogę wziąć rozwód w Polsce?

Obecnie coraz częściej zdarza się, że zawieramy związki małżeńskie w Polsce, natomiast z konieczności poszukiwania pracy przenosimy się za granicę. Życie pisze różne scenariusze, a więc i takie gdy na obczyźnie stajemy przed koniecznością przeprowadzenia sprawy rozwodowej. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie pojawiające się pytanie:

Czy mogę złożyć pozew o rozwód w Polsce, jeżeli już od dawna tu nie mieszkam?

Jurysdykcja, czyli właściwość sądu polskiego w sprawie małżeńskiej (np. rozwód, separacja, ustalenie rozdzielności majątkowej) może być wyłączna lub fakultatywna, w zależności od tego z jakimi przesłankami – stanem faktycznym, mamy do czynienia.

Potrzebujesz porady prawnej z zakresu rozwodów? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

 

Miejsce zamieszkania – miejsc zwykłego pobytu – obywatelstwo

Wyróżnić możemy następujące przypadki (art. 11031 k.p.c.), przy zaistnieniu których możemy złożyć pozew w Polsce:

  1. Ty i współmałżonek macie ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce, jeżeli jedno z Was nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce,
  2. małżonek będący powodem (osoba składająca pozew) ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce,
  3. małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce,
  4. oboje jesteście obywatelami polskimi.

Natomiast obligatoryjnie sąd polski będzie wyłącznie właściwy do rozpatrzenia sprawy, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Polsce.

Co istotne, poddając pod analizę pkt. 1, ustawodawca nie wymaga by miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu miało być wspólne, co z wiadomych względów niejednokrotnie mogłoby być problematyczne, wystarczy natomiast by miejsca te znajdowały się w Polsce.

Przesłanka z pkt. 1 również będzie spełniona, gdy ostatnie miejsce zamieszkania obojga małżonków znajdowało się w innym państwie niż ostatnie miejsce ich zwykłego pobytu, jeżeli jedno z tych miejsc znajdowało się w Polsce. Dla zaistnienia omawianej podstawy właściwości sądu polskiego musi być jednocześnie spełniona dodatkowa przesłanka, wyrażająca się w tym, że przynajmniej jedno z małżonków ma nadal (w chwili wszczęcia postępowania) miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce (red. Jakubecki Andrzej, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, Lex2016).

Mam nadzieję, że ten wpis rozwiał Twoje wątpliwości. Masz dodatkowe pytania? zachęcam Cię do kontaktu z naszą Kancelarią. Jeżeli mieszkasz poza granicami Polski, a zależy Ci na sprawnym przygotowaniu pozwu rozwodowego – pozostajemy do Twojej dyspozycji, szczegóły możemy ustalić drogą telefoniczną bądź mailową (formularz kontaktu).

Powrót