Pozew o rozwód – wzór

Zasadniczą kwestią pojawiającą się po podjęciu decyzji o rozwodzie jest to jak taki pozew powinien wyglądać. Oczywiście w Internecie można znaleźć liczne wzory, podpowiedzi i wskazówki, ale są pewne podstawowe elementy na które trzeba zawsze zwrócić uwagę. Pamiętajmy, że często wzory pism procesowych zamieszczane w Internecie są ogólne i musimy dostosować je do swojej sytuacji, zdarza się także, że zawierają one błędy których nie powinniśmy powielać.

Co musi znaleźć się na pozwie o rozwód?

Jak mawiał Klasyk „oczywistą oczywistością” jest na takim pozwie obok miejscowości, daty, i danych Stron (powoda = ten kto wnosi pozew i pozwanego = ten kogo się pozywa) jest to, że pozew o rozwód wnosimy do Sądu Okręgowego. Obecnie gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie należy podać też numer PESEL – swój oraz współmałżonka.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Przejdź do formularza kontaktowego

 

Orzeczenie o winie?

W oznaczeniu pisma powinno znaleźć się również to czy sąd ma orzec rozwód z orzeczeniem o winie, bez winy (czyli na tzw. zgodny wniosek Stron) czy z orzeczeniem o winie jednej ze Stron (więcej o winie znajdziesz tutaj). Co może być dla Ciebie ważne – w trakcie sprawy możesz zmienić zdanie. Ze względu na postępowanie dowodowe zasadniczo sprawy w których sąd musi badać czy i która Strona zawiniła w rozpadzie małżeństwa są rozbudowane i trwają nawet kilka lat. Wszystko zależy od materiału dowodowego i inicjatywy małżonków.

Co dla Ciebie będzie oznaczało wydanie wyroku bez orzeczenia o winie? W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy, co przekłada się później na możliwość dochodzenia przez Ciebie alimentów.

Pozew o rozwód jeżeli posiadasz dzieci

Jeżeli masz dzieci z małżeństwa istotne dla Ciebie jest również to, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Ponadto ustala również w jakiej wysokości każdy z Was jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty – o alimentach znajdziesz więcej w osobnym wpisie tutaj). Jeżeli jako rodzice jesteście w stanie porozumieć się co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, a także gdy takie porozumienie będzie zgodne z dobrem dziecka, sąd uwzględni Wasze ustalenia. W związku z tym w pozwie powinna znaleźć się w tym przypadku kwota alimentów proponowana na dziecko i proponowany przez Ciebie plan kontaktów.

W sytuacji gdy np. Twój mąż przebywa za granicą, nie utrzymuje kontaktów ze swoim dzieckiem czy małżonką (piszę o ojcach, ale nie jest regułą, że to tylko ojcowie wyjeżdżają do pracy czy opuszczają rodziny), można zastanowić się nad ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Jednak taka sytuacja wymaga uprzedniego zastanowienia się i zbadania dokładnie sytuacji faktycznej tak, aby priorytetem było dobro dziecka a nie chęć zemsty czy pozostały po rozstaniu żal.

Rozwód, a mieszkanie

A co z mieszkaniem? jeżeli jedno z małżonków wyprowadziło się do innego partnera, czy po prostu do innego lokalu, to można w pozwie zawrzeć wniosek aby sąd nie orzekał o sposobie korzystania z mieszkania. Natomiast, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Podział majątku

Często Klienci pytają również o podział majątku, w tym mieszkania którego dorobili się wspólnie w trakcie małżeństwa. Od razu trzeba powiedzieć, że sądy rozwodowe nie chętnie podejmują temat podziału i jeżeli tylko okaże się, że Strony nie uzgodniły wspólnego stanowiska w tej kwestii to miejmy świadomość, że sąd nie będzie się tym zajmował.

Podział majątku wchodzi w rachubę jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jedynie na zgodny wniosek Stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

W przeciwnym razie kwestię podziału mieszkania, szerzej: majątku, trzeba będzie uregulować w odrębnym postępowaniu. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, że sam rozwód generuje napięcia i konflikty między zainteresowanymi Stronami, podobnie jak kwestie majątkowe. Połączenie tych dwóch składowych prowadziłoby tylko do większego zaostrzenia konfliktu i przedłużenia postępowania, które i tak przecież trwa.

Zdarzają się również i takie sytuacje gdy jeden z małżonków zachowuje się w sposób który wyklucza całkowicie wspólne zamieszkiwanie, ale nie chce się wyprowadzić. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy w domu są małe dzieci które bywają świadkami nagannego zachowania któregoś z rodziców. W takiej sytuacji na żądanie jednego z małżonków sąd może nakazać eksmisję drugiego małżonka, wówczas będziemy mieli możliwość dokonania wymeldowania takiej osoby.

W zakresie prawa do zamieszkiwania w lokalu orzeczenie eksmisji skutkuje pozbawieniem tego uprawnienia, co w związku z faktycznym opuszczeniem zajmowanego lokalu staje się na gruncie art. 15 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych wystarczającą podstawą decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego (LEX nr 1693425 – wyrok z dnia 25 czerwca 2002 r.).

Na koniec, nie zapomnij o odpisie dla współmałżonka i dołączeniu opłaty sądowej od pozwu (względnie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych).

Mam nadzieję, że wpis pomoże przygotować Ci pozew rozwodowy, ale jeżeli masz pytania i nie znalazłeś odpowiedzi w dostępnych źródłach, zapraszam Cię do kontaktu z kancelarią radcy prawnego (formularz kontaktowy).

Powrót