50.000 ZŁ ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA ZANIEDBANIA PERSONELU MEDYCZNEGO

2Wyrokiem z 15.01.2015 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał,iż odpowiednią kwotą zadośćuczynienia za usuniętą śledzionę w wyniku powikłańpo zabiegu kolonoskopii z biopsją jest suma 50.000 zł. Po wykonanym zabiegu, pomimo kilkukrotnie zgłaszanych silnych dolegliwości bólowych pacjentka została wypisana do domu.

Po niedługim czasie, karetka pogotowia przywiozła ją do szpitala, w którym z rozpoznaniem wstrząsu krwotocznego, pęknięcia śledziony oraz anemii trafiła od razu na blok operacyjny. W drodze operacji chirurgicznej usunięto jej śledzionę. W niniejszej sprawie personel medyczny placówki, w której robiono kolonoskopię zignorował zgłaszane dolegliwości bólowe, zaniedbałsprawowania nadzoru nad pacjentką po zabiegu, nie poinformował pacjentki jak postępowaćpo zabiegu i jakie mogą wystąpić ewentualne powikłania. Co więcej, usunięcieśledziony spowodowało trwały uszczerbek na zdrowiu u pacjentki wynoszący 15%.

„Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na fakt, że zabieg przeprowadzony u powódki nie należałdo tych o charakterze leczniczym. W tej sytuacji zgoda pacjenta musi być dalej idąca niż ta w zakresie zabiegów leczniczych i sprowadzać się do jego wiedzy o całkowitym ryzyku możliwym do przewidzenia”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dn. 15.01.2015 r., sygn. akt I ACa 856/14, publikowany na www.orzeczenia.katowice.sa.gov.pl

Powrót