Alimenty bez rozwodu

W ostatnim czasie spotykam się z zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania alimentów bez rozwodu. Jeżeli Ciebie również interesuje ten temat, zapraszam Cię do kontynuowania lektury tego wpisu, z którego dowiesz się czy alimenty bez rozwodu są możliwe. Masz problem z napisaniem pisma do sądu? skorzystaj z naszej pomocy prawnej.

Czytaj dalej

Pozew o rozwód – wzór

Zasadniczą kwestią pojawiającą się po podjęciu decyzji o rozwodzie jest to jak taki pozew powinien wyglądać. Oczywiście w Internecie można znaleźć liczne wzory, podpowiedzi i wskazówki, ale są pewne podstawowe elementy na które trzeba zawsze zwrócić uwagę. Pamiętajmy, że często wzory pism procesowych zamieszczane w Internecie są ogólne i musimy dostosować je do swojej sytuacji, zdarza się także, że zawierają one błędy których nie powinniśmy powielać.

Czytaj dalej

Orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka – zagadnienia podstawowe

W toku postępowania rozwodowego, sąd bada czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia, jednak na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (art. 57 k.r.o.). Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, kluczowym elementem w toku procesu jest ustalenie przez sąd czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Pomiędzy takim postępowaniem małżonka i rozkładem pożycia małżeńskiego musi zachodzić związek przyczynowy.

Czytaj dalej

Intercyza – czyli rozdzielność majątkowa cz. I

Narzeczeni stają często przed dylematem czy nie rozsądnie byłoby zawrzeć intercyzę. Powodem do takich przemyśleń mogą być np. kłopoty finansowe przyszłego męża czy żony, widmo komornika, ryzykowna działalność gospodarcza itp. Zdarza się również, iż taka decyzja podejmowana jest za namową majętnej rodziny jednej ze stron. Ale czy jest to potrzebne?

Czytaj dalej

Jakie znaczenie ma wina przy rozwodzie?

Często podczas pierwszych konsultacji w sprawach rozwodowych pada pytanie czy rozwodzić się z orzeczeniem o winie czy bez, jakie będzie to miało skutki na przyszłość? Oczywiście pierwsza zasadnicza różnica to czas trwania procesu rozwodowego. Zakładając brak porozumienia małżonków czy to w kwestii winy w rozkładzie pożycia czy jej braku, postępowanie będzie długie i zazwyczaj burzliwe. Strony muszą nastawić się na rozbudowane postępowanie dowodowe, zwłaszcza w zakresie przesłuchiwania świadków mających wiedzę na temat sytuacji małżeńskiej Stron. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem, porozumienie małżonków prowadzić może do zakończenia nieprawomocnie sprawy już na pierwszej rozprawie (o ile obie Strony stawią się na pierwsze posiedzenie i nie zmienią zdania).

Czytaj dalej

Darmowa porada prawna?

porada prawnaDo Sejmu trafił projekt Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, która świadczona ma być przez adwokatów i radców prawnych osobie fizycznej, której przysługuje prawo do otrzymania pomocy społecznej. Natomiast każdy obywatel będzie miał prawo do uzyskania informacji prawnej (czyli informacji o obowiązujących aktach prawnych i możliwości rozwiązania sprawy) bez względu na status majątkowy.

Czytaj dalej

Aktualności